Marathi Ukhane Aani Naav Ghene Hi Marathi Lagnachi Parmpara


This resources contain Marathi Ukhane Aani Naav Ghene. Without Marathi ukhane the wedding of Marathi people not completed. Marathi ukhane hi Marathi Lagnachi khup juni parmpara aahe.

The resource has not been reviewed by Editors yet. Readers are advised to use their best judgement before accessing this resource.
This resource will be reviewed shortly.
If you think this resource contain inappropriate content, please report to webmaster.

Marathi Ukhane Aani Naav Ghene Hi Marathi Lagnachi Parmpara


Marathi Ukhane Aani Naav Ghene is very old funny tradition in Marathi Wedding. Without Marathi ukhane the wedding of Marathi people not completed. मराठी उखाणे हि मराठी लग्नाची खूप जुनी परंपरा आहे. उखाणे घेताना नवरीची फार फजिती होते, बिचारी लाजून लाजून आपल्या नवर्याचे नाव घेते. नवरदेवाला पण नाव घेताना फार मज्जा येते , सर्व नातेवाईक फार मज्जा घेतात.

Popular Marathi Ukhane - Popular Marathi Nav Ghene1. इराण्याच्या चहा बरोबर मिळतो मस्का पाव
____ रावांची बाहेर किती लफडी ते विचारू नका राव !!

2. MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा,
लग्नच माझे नाही ठरले तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा.

3. अमेरिकेचे प्रेसिडेण्ट आहेत बुश
सुंदर मुलगी दिसताच ____ राव एकदम खुष !!

4. सचीनच्या बॅट ला करते नमस्कार वाकून
______ रावांचे नाव घेते पाच गडी राखून

5. पावाबरोबर खाल्ले अमूल बटर…
_____चे नाव घ्यायला अडलय माझ खेटर

6. एक होती चिऊ एक होती काऊ…
______रावांच नाव घेते , डोक नका खाऊ…


7. अंबाबाईच्या देवळाला सोन्याचा कळस
_____ चं नाव घ्यायचा मला नाही आळस


8. ईवले ईवले हरिण, त्याचे ईवले ईवले पाय,
_____ राव आले नाहीत अजुन,
पिउन पडले की काय…….


Related Articles

More articles: Naav Ghene Marathi Ukhane Ukhane

Comments

Guest Author: bhavana pawar10 Dec 2013

nakat nathni bolu kashi
payat painjan chalu kashi
....basle mitran pashi
tyana hak maru kashi  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: