Shivaji peth kolhapur chi shaaan

Petheche worldach vegale ahe!
Sakali uthun taka tak houn new clg var jayche!
Clg chya navakhali campus madhun bombalat firayche!
Parking madhe basun lafadi sodvaychi, lafadi karaychi!
Dupari Gharat javun jevayche ani var karun jhopayche!
...Sandhyakali uthayche, chaha ghyaycha!
Mag kattyavar jayche ani divas bharachya topic var discussion karayche!
Mag, mitra barobar rajarampuri madhe lap marayla jayche!
Rankalyavar ............. Baghat firayche!
Mag world jinkun alyasarkhe kantalun gharat jayche dinner barobar 4 shivya kahychya ani kattyavar jayche!
2-2:30 paryant gappa jhalya ki yevun parat var karun jhopayche!